Om oss

I över 10 års tid med våra cirka 150 medarbetare, har vi på dryckeskonsult en trygg och rikstäckande verksamhet som hjälper butiker att öka sin försäljning och lönsamhet. Vi tillhandahåller alla de personalintensiva tjänster som krävs för att effektivisera driften och maximera försäljningen. Vi har också, som vårt namn antyder, en branschunik kompetens inom just dryckeskategorin

Dryckeskonsult grundades år 2005 i Söderhamn av Thomas Lingman, som med flera års erfarenhet inom dryckesbranschen, uppmärksammade en brist på de spetskvalitéerna inom dryckeskategorin som vi tillgodoser butiker och leverantörer med idag.

Företagsfakta

Sedan starten 2005 så har vi vuxit organiskt och är idag med våra 150 konsulter rikstäckande med kontor i Stockholm och Söderhamn.

Företagsuppgifter
Dryckeskonsult Sverige AB
Postadress: Apoteksg. 2 82630 Söderhamn
Org. Nr. 556687-8491
Anställda: 150
Ägare: 100% Privat
Grundare: Thomas Lingman (2005)
VD: Thomas Lingman

Miljöpolicy

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet. Här nedan nämnda punkter åskådliggör vår inställning:

  • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
  • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
  • Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
  • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
  • Vi skall ställa lika höga miljökrav på underleverantörer som vi ställer på vår egen verksamhet.

PEAK

Våra ledord.

P

Professionella

Vi har god attityd och kommunikation gentemot våra medarbetare och kunder.

E

Effektiva

Vi hjälper Er att öka Er lönsamhet och utveckling genom att ha effektivast möjligaste driften.

A

Ansvarsfulla

Vi ansvarar alltid för att arbetet utförs på rätt sätt. Alla kunder kan känna fullt förtroende i allt vi gör och att vi hanterar dess information och uppgifter enligt policy.

K

Kvalité

Vi arbetar alltid med samma prestanda och noggrannhet oavsett uppdrag. 100% strävan efter felfritt utfört arbete från början till slut.