Om oss

2005

Dryckeskonsult grundades av Thomas Lingman i Söderhamn, Hälsingland
2005

2016

Vi blir rikstäckande
2016

2017

Vi öppnar kontor i Stockholm, på Nybrogatan
2017

2018

Vi flyttar till större kontor i Stockholm, på Linnégatan
2018

2020

Felix Lingman tar över rollen som VD
2020

2021

Dryckeskonsult gör en Rebranding med ny logotyp och hemsida
2021

HISTORIeN OM DRYCKESKONSULT

Dryckeskonsult grundades år 2005 i Söderhamn, Hälsingland. Vår grundare Thomas startade med att hjälpa lokala butiker med deras dryckesavdelningar. Vi har sedan dess vuxit organiskt med stort fokus på lokal kompetens och engagerade medarbetare.

Idag har vi en trygg och rikstäckande verksamhet med över 350 medarbetare som utför över 100 000 timmar varje år åt butiker och leverantörer som vill öka sin försäljning och lönsamhet. Vi tillhandahåller alla de personalintensiva tjänster som krävs för att effektivisera driften och maximera försäljningen. Vi har också som vårt namn antyder en branschunik kompetens inom just dryckeskategorin.

FÖRETAGSFAKTA​

Sedan starten 2005 så har vi vuxit organiskt och är idag med våra 350 konsulter rikstäckande med kontor i Stockholm och Söderhamn.

Företagsuppgifter
Dryckeskonsult Sverige AB Postadress: Apoteksg. 2 82630 Söderhamn Org. Nr. 556687-8491 Anställda: ca 350 Ägare: 100% Privat Grundare: Thomas Lingman (2005) VD: Felix Lingman

VÅR Miljöpolicy

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet. Här nedan nämnda punkter åskådliggör vi vår inställning: 

  • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
  • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
  • Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
  • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
  • Vi skall ställa lika höga miljökrav på underleverantörer som vi ställer på vår egen verksamhet.

Våra Värdeord

P

Professionella

Vi har god attityd och kommunikation gentemot våra medarbetare och kunder.

E

Effektiva

Vi hjälper Er att öka Er lönsamhet och utveckling genom att ha effektivast möjligaste driften.

A

Ansvarsfulla

Vi ansvarar alltid för att arbetet utförs på rätt sätt. Alla kunder kan känna fullt förtroende i allt vi gör och att vi hanterar dess information och uppgifter enligt policy.

K

Kvalité

Vi arbetar alltid med samma prestanda och noggrannhet oavsett uppdrag. 100% strävan efter felfritt utfört arbete från början till slut.